You are here:

Wizytówka

  

ROBERT  MINIAK -  ur.16.09.1969 r.

Poeta, prozaik, Łodzianin, absolwent polonistyki Uniwersytetu Łódzkiego, Członek Zarządu Koła Młodych przy Łódzkim Oddziale Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i członek honorowy Leszczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury, Członek Honorowy Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polskich.

W roku 1994 ukończył z wynikiem bardzo dobrym Uniwersytet Łódzki na wydziale Filologii Polskiej broniąc pracę magisterską „Zmiany nazwisk mieszkańców Łodzi w latach 1952-1990 w ujęciu socjolingwistycznym”. Z uczelnią był związany do roku 1996 jako asystent i jednocześnie doktorant w katedrze współczesnego języka polskiego pod kierunkiem prof. Kazimierza Michalewskiego.

 Aktywny działacz społeczny, członek komisji rewizyjnej Stowarzyszenia „ STER” – Lokalnej Grupy Działania obejmującej swym zasięgiem gminy Andrespol, Brójce, Nowosolna i Rokiciny. Mającej na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, mobilizowanie ludności do brania udziału w procesach rozwoju swoich gmin, podejmowanie inicjatyw i działań pobudzających aktywność społeczności lokalnych, podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu: rozwój produktów regionalnych, turystyki, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, poprawę estetyki miejscowości na obszarze działania lokalnej strategii rozwoju i bezpieczeństwa mieszkańców.

  Karierę twórczą rozpoczął w  roku 2007 publikując swoje teksty na kilku poetyckich portalach internetowych. Najczęściej poetykę jego określa się mianem autentyzmu z wyraźnymi akcentami ludowymi. Jest jednym z twórców i przedstawicieli zjawiska określanego przez krytykę mianem tzw. ”dykcji łódzkiej. Jego działalność twórcza ma swoje bezpośrednie przełożenie w postaci licznych i owocnych kontaktów z innymi ważnymi ośrodkami kultury w Polsce i za granicą, jak również znacznego podniesienia rangi organizowanych w mieście i regionie łódzkim imprez o charakterze literackim i ogólno-kulturowym.

Poza działalnością społeczną i twórczą, coraz częściej skupia się na działalności krytyczno-literackiej i dydaktycznej, prowadząc zajęcia z młodzieżą i zasiadając w jury konkursów literackich. Jest żywo zainteresowany kulturalnym rozwojem regionu. Ma doskonałe kontakty z animatorami kultury z większości miast szeroko pojmowanego regionu łódzkiego (Tomaszowa Maz. Kutna, Brzezin, Skierniewic, Sieradza, Radomska, Zgierza, Pabianic, czy Łowicza) . W pracy z młodzieżą za cel stawia sobie wyszukiwanie młodych talentów .

Jest autorem tomików poetyckich i prozatorskich : Refleksy ( Piła 2006), Czarne wesele (Wydawnictwo Kwadratura, Łódź 2008),Drzewostany ( Wydawnictwo Kwadratura, Łódź 2011). Publikował w „Tyglu Kultury”, „Toposie”, „Gazecie Wyborczej”, „Odrze”, „Fragile”, „Arteriach” ”Strumieniu 2009” ( Kanada) i wielu almanachach pokonkursowych Współautor antologii łódzkich debiutantów „Na grani” (Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi).  W latach2007- 2011 został laureatem ponad siedemdziesięciu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów literackich w tym prestiżowych: im. R. Wojaczka (Mikołów) , im. C.K. Norwida (Pruszków) , im. K.K. Baczyńskiego (Łódź), im. S. Grochowiaka (Leszno) , im. J. Kulki ( Łomża), im H. Poświatowskiej (Częstochowa), im. W. Gombrowicza (Sosnowiec), im Z. Morawskiego (Gorzów Wielkopolski.), im. Wł. Reymonta(Łódź)

  Wiersze i opowiadania Roberta Miniaka były drukowane w większości liczących się czasopism w Polsce (m.in. Tygiel Kultury, Topos, Odra, Arterie, Fragile, Red, Znaj ) jak również w Strumieniu - Roczniku Twórczości Polskiej w Zachodniej Kanadzie (ISSN 14888513) i licznych almanachach pokonkursowych. Jest skarbnikiem Koła Młodych przy łódzkim oddziale Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i członkiem honorowym Leszczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury.

W roku 2009 za swoją działalność otrzymał nagrodę  Marszałka Województwa za Wybitne Osiągnięcia w Dziedzinie Kultury.          W grudniu 2011 został powołany do Bazy Ekspertów finansów kultury na rok 2012 przez Wydział Kultury Łódzkiego magistratu. Eksperci mają za zadanie opiniować wnioski złożone przez organizacje pozarządowe starające się o dofinansowanie imprez kulturalnych. 

Jego pasją jest  wędkarstwo ( vice Mistrz Polski i wielokrotny Mistrz Okręgu Łódzkiego w wędkarstwie rzutowym). Zainteresowania to: współczesna literatura polska, psychologia wypowiedzi, pogranicza językowe, rosyjska kultura i muzyka, pszczelarstwo, windsurfing,